Välj en sida

Planeringen av Tvillinggrändens lekplats håller på att inledas. Lekplatsen saneras i sin helhet och på området planeras också ett litet parkområde där man ämnar plantera blommande träd. Det kommer att ordnas en omröstning för invånarna då planeringen framskrider. Alla har möjlighet att rösta mellan tre förslag till park och lekplats.

Planeringskonsult är FCG Finnish Consulting Group Oy.

Du får mera information om projektet genom att skicka e-post till adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunalteknikens investeringstjänster