Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat lindra sammankomstbegränsningarna som gäller offentliga tillställningar som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Från och med imorgon 8.2 får man ordna offentliga tillställningar inomhus för högst 500 personer. Till tillställningar för 51–500 personer får man ta in högst hälften av det maximala antalet deltagare i lokalen i fråga.

Offentliga tillställningar för högst 50 personer får ordnas utan relativt deltagarantal med avseende på lokalens kapacitet. Enligt det nya beslutet behöver publiken inte längre ha sittplatser på tillställningen. Antalet deltagare i tillställningar som ordnas utomhus har inte hittills heller begränsats genom regionförvaltningsverkets beslut.

De sammankomstbegränsningar som träder i kraft 8.2.2022 stämmer överens med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts senaste förslag. Epidemiläget i området håller fortfarande på att jämna ut sig, men enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande och Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutsprövning bedöms att det fortfarande är nödvändigt att förbjuda stora tillställningar för över 500 personer. Beslutet gäller för närvarande ända till 22.2.2022, men begränsningen kan på basis av expertbedömning redan före det lindras genom nytt beslut, om epidemiläget framskrider gynnsamt.

Hälsosäkerheten ska fortfarande iakttas i användningen av lokaler

I hela Södra Finlands område gäller fortfarande regionförvaltningsverkets beslut som i stor omfattning förpliktar de aktörer som svarar för användningen av olika lokaler att förebygga smittorisk som förorsakas av närkontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut om förlängning av förpliktelsen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och förpliktelsen gäller 8.2–22.2.2022.

Ingen verksamhet är med stöd av bestämmelsen förbjuden i lokalerna och inga säkerhetsavstånd av någon viss längd förutsätts, utan syftet med bestämmelsen är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärder. Aktören bedömer själv på vilket sätt smittorisken kan förebyggas: man kan till exempel placera kundplatserna glest, effektivera ventilationen eller se till att besökarna anländer etappvis.

Regionförvaltningsverkets beslut gäller till exempel motionslokaler, butiker, bibliotek och museer beroende på personantalet.