Välj en sida

Samhällstekniska nämnden sammanträdde 27.10 kl. 17.

Nämnden tog för sin del ställning till Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken för åren 2023–2026. Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I planen beskrivs ramvillkoren för ekonomin och verksamheten samt fokuspunkterna och målen för väghållningen på området under planperioden. Utlåtandet föreläggs sedan kommunstyrelsen för behandling.

Gång- och cykelvägen på Åbovägen får grönt ljus av nämnden

Nämnden gav för sin del också ett utlåtande vägplanen Förbättring av landsväg 110 (Åbovägen) genom att bygga en gång- och cykelled på avsnittet Veikkola–Kolmiranta. Planen omfattar en ca 3,2 km lång förenad gång- och cykelväg. Kommunen går med på NTM-centralens förslag om kostnadsfördelning för byggandets del och är redo att överlåta sitt markområde utan ersättning för vägsyften. Det slutgiltiga utlåtandet ges av kommunstyrelsen.

Taxor och avgifter för kommunaltekniska tjänster

Dessutom justerade nämnden taxorna och avgifterna för kommunaltekniska tjänster. Taxorna för områdeshyra, skyltar och reklamplatser har lagts till på prislistan för gatu- och grävningstillstånd. På prislistan står ett omnämnande att priserna på grävningsarbeten kan i tre år höjas med 100 % på nya områden som blivit färdiga.

Till övriga delar är avgifterna som kommunaltekniska tjänsterna tar ut oförändrade.

Övriga ärenden som behandlades i nämnden var:

  • Begäran om ändring av användningsändamålet för talkobidraget 2022, Evitskog ungdomsförening rf
  • Begäran om omprövning Underhållsbidrag för enskilda vägar år 2022 – Getbergs väglag
  • Anmälningsärenden för kännedom
  • Nämnden hörde också en situationsöversikt över de centrala detaljplanerna för Kyrkslätts affärscentrum.

 

Ytterligare information ges av:

Matti Kaurila, Samhällstekniska nämndens ordförande

matti.kaurila@kirkkonummi.fi

 

Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för serviceområdet för samhällsteknik

anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Föredragningslista

Samhällstekniska nämnden