Välj en sida

På Ring III på avsnittet Bobäck–Västerleden inträffade i fjol så många som 21 hjortdjursolyckor. Enligt statistiken från Storviltsassistans (SRVA) inträffade allt som allt 172 hjortdjursolyckor i Kyrkslätt år 2022. Flest olyckor inträffade med vitsvanshjort, som blivit vanligare under de senaste åren. Elva älgolyckor statistikfördes. Du kan bäst undvika hjortdjurskrock genom att sakta farten.

I Kyrkslätt fjärde flest hjortdjursolyckor i Nyland

Enligt statistiken från Finlands Viltcentrals Storviltsassistans (SRVA) intäffade åren 2018–2022 sammanlagt 1072 hjortdjursolyckor, vilket i genomsnitt är över 200 olyckor per år. I Helsingforsregionen inträffade åren 2018–2022 fler hjortdjursolyckor (1103) i Nurmijärvi än i Kyrkslätt. I Nyland var antalet sådana olyckor större i Lojo (1226) och i Raseborg (2167).

Kyrkslätt hör kvantitativt sett till område med hög risk för hjortdjursolyckor. I Kyrkslätt inträffar fler statistikförda olyckor än i många mindre landskap sammanräknat. Till hjortdjur räknas förutom älgarna också alla hjortar och rådjur. De är involverade i majoriteten av olyckorna i Kyrkslätt.

Rätt situationshastighet kan rädda ditt liv eller från allvarlig personskada

Hjortdjur är aktiva speciellt i solnedgången och -uppgången. I skymningen är det också svårare att upptäcka hjortdjur än när det är ljust. Förutom brunsttiden och sökningen av föda sätter också älgjakten, som börjat i etapper 1.9.2023, sätter fart på älgarna. Den egentliga älgjakten som går ut på drev börjar 14.10.2023.

Konsekvenserna av hjortdjursolyckor varierar från materialskador till avbrytande av färden. I värsta fall leder olyckor till döden eller allvarliga personskador. Olyckan leder också till att djuret blir handikappat eller dör. Körhastigheten har en stor inverkan på allvaret av konsekvenserna. På hjortdjurens rutter, det vill säga vid varningsmärkena, bör man verkligen sakta farten! Situationen kommer alltid som en överraskning för bilisten.

Agera rätt vid hjortdjursolycka och meddela alltid nödcentralen

Varna vid olycksfall den övriga trafiken, rädda och ge första hjälpen vid behov och larma hjälp. Man ska alltid meddela om varje olycka med storviltsdjur genom att ringa nödnumret 112, även om det inte inträffar personskador. Märk ut olycksplatsen med ett synligt märke. Den polis som fått meddelandet är i kontakt med Storviltsassistans, som besöker platsen för att granska djurets tillstånd.

Se via länken, hur man agerar rätt vid viltolycka:

https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/hur-ska-man-agera-pa-en-viltolycksplats/

Trafikskyddets tips för att undvika älgolycka

·         Sänk hastigheten på område med varning för älg eller om du ser jägare i närheten av vägen.
·         Använd helljus så mycket som möjligt i skymning och mörker.
·         Håll koll på vägkanterna, särskilt på platser där träd eller busksnår växer i närheten av vägen.
·         Om ett djur springer ut på vägen, försök väja bakom djuret.

 Ring alltid nödnumret 112 om du krockar med ett hjortdjur, stort rovdjur eller vildsvin!

 Mer information om viltdjursolyckor och har man genom sitt körbeteende kan minska risken:

·         https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/
·         https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/storviltsassistans/
·         https://www.liikenneturva.fi/sv/liikenteessa/djurolyckor/

·         https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/hirvikolaririski-suurimmillaan-syksylla-vinkkeja-onnettomuusriskin-pienentamiseen (på finska)
·         https://www.taloustaito.fi/vapaalla/hirvikolarit-ovat-vaarallisimpia-elainkolareita–alhaisempi-ajonopeus-voi-saastaa-hengen/ (på finska)

Kyrkslätts trafiksäkerhetsarbetsgrupp önskar trygga resor i höst- och vinterskymningen!

Märket för att färdas hållbart