Välj en sida

Under hösten har man på Gesterby skolcentrums område utfört grundberedning och beredande byggarbeten. Efter skolelevernas jullov inleds de egentliga byggarbetena, och arbetsplatsområdet utvidgas till en stor del av tomten.

Under jullovet inhägnar man arbetsplatsområdet och utför snöarbete på gården. Efter årsskiftet körs det stora rivningsmaskiner till arbetsplatsen och rivningen av Winellska skolans gamla byggnader börjar. Rivningsarbetena orsakar buller i viss mån, och arbetsplatstrafiken på området blir livligare då rivningen sätter igång.

Då skolan börjar efter lovet 9.1.2023 flyttar eleverna i årskurserna 7–9 i Winellska skolan och årskurserna 7–9 i Gesterbyn koulus språkbad till de ersättande lokalerna i centrum. Årskurserna 1–6 i Winellska skolan, årskurserna 1–6 i Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu blir kvar på tomten.

Man kan inte längre ta sig genom arbetsplatsområdet, och arbetsplatsarrangemangen kommer att förändra de bekanta rutterna. Vi fäster dock särskild uppmärksamhet vid elevernas säkerhet.

Bekanta dig med kartan över arbetsplatsarrangemangen och rutterna. 

Familjerna kan under jullovet bekanta sig med rutterna och träna på att använda dem, i synnerhet med de yngre eleverna.