Välj en sida

Den riksomfattande temaveckan för familjer i rörelse firas 6–12 november. Vi vill påminna om att det i Kyrkslätt finns fina möjligheter för familjer att röra på sig tillsammans!

Målet med familjemotion är att finna naturliga sätt att motionera och tillbringa tid tillsammans. Familjemotion främjar alla familjemedlemmarnas fysiska aktivitet och hela familjens välbefinnande. Familjemotion är kvalitetstid som betyder mycket för barnens sociala, psykiska och fysiska utveckling och som också ger den vuxna oförglömliga stunder.

Med motion avses alla fysisk aktivitet, så som till exempel

  • vardags- och nyttomotion (bl.a. förflyttningar till fots eller på cykel, krattning, städning)
  • motionerande på egen hand på gården eller i näromgivningen
  • utflykter och friluftsliv
  • ledd motion och hobby

Hur brukar er familj röra på sig tillsammans?

Bekanta dig med familjemotionen i Kyrkslätts kommuns tjänster

Hitta lämpliga familjemotionsevenemang för dig och din familj i evenemangskalendern

(Bild: Lassi Katajarinne, https://www.liikkuvaperhe.fi/)