Välj en sida

I Kyrkslätts kommun ordnades ungdomsfullmäktigeval 2023, där de unga valde tretton (13) nya representanter till ungdomsfullmäktige. Röstningsställen på valdagen tisdag 14.11.2023 var skolorna för årskurserna 7–9 och läroanstalterna på andra stadiet. Dessutom fanns det möjlighet att rösta i ungdomslokalerna i området.  Sammanlagt gavs 1291 röster, valdeltagandet var 36,2 %.

Flest röster fick Mustafa Al-An, totalt 136 röster.

Det nya ungdomsfullmäktiges mandatperiod är 2024–2025. Ungdomsfullmäktiges mål är att lyfta fram de ungas perspektiv i det kommunala beslutsfattandet och ta ställning till aktuella frågor. Ungdomsfullmäktiges representant har närvaro- och yttranderätt vid kommunfullmäktiges och vissa nämnders sammanträden.

Ungdoms- och idrottstjänsterna tackar alla samarbetspartners, särskilt skolorna för årskurserna 7–9, för att de gjorde valet möjligt. Vi tar separat kontakt med de nya ungdomsfullmäktigeledamöterna och dem som blev ersättare.

Ungdomsfullmäktiges ledamöter 2024–2025:

Jokirinteen koulu:

Mustafa Al-Ani 136 röster
Valtteri Salmensuo 52 röster

Nissnikun koulu:  

Selma Kari 103 röster
Ukko Huuskonen 49 röster
Iida Sukselainen 49 röster

Veikkolan koulu:

Anton Berende 77 röster
Nooa Pirneskoski 68 röster

Papinmäen koulu:

Naeb Andemariamabrham 108 röster

Porkkalan lukio:

Waula Taimela 37 röster

Winellska skolan:

Valter Åström 107 röster
Maya Aspegren 89 röster
Hampus Koskelo 40 röster

Inte i en skola i Kyrkslätt:

Huugo Pikkarainen 88 röster

Mer information om ungdomsfullmäktigevalet

Ansvarsperson för ungdomsarbete Eija Rajavaara, tfn 040 832 1906 eller fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi