Välj en sida

Republikens president Sauli Niinistö offentliggjorde en motionsutmaning 21.8.2023 med anledning av sin 75-årsdag. Niinistö utmanar finländarna att motionera och diskutera med ett promenadjippo.

Utmaningen har bland annat delats av Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen till Esbo och från Esbo stad vidare till Kyrkslätt. Kyrkslätts kommun vill utmana alla kommuninvånare att promenera eller röra på sig på valfritt sätt.

Det finns flera friluftsområden i Kyrkslätt där man kan delta i motionsutmaningen i trevlig miljö under hela hösten. Rutterna i Meiko, Porkala udd, ön Linlo och Glansbaggestigen erbjuder fina möjligheter att röra sig i naturen.

Gå en valfri rutt på dessa ställen och utmana andra på sociala medier med hashtaggen #liikkumishaaste. Ange också hashtaggarna #kirkkonummi och #kyrkslätt i inläggen!

Ankomst till friluftsområdena och parkering

Meiko: Meikos parkeringsområde ligger i ändan av Korsolampivägen. Det finns skyltning dit i korsningen mellan Volsvägen och Kvarnbyvägen.

Porkala udd: Det finns flera parkeringsområden på Porkala udd; längs Dragesvägen, Tullandsvägen, Omsatuvägen och Källviksvägen.

Ön Linlo: Linlos parkeringsplats ligger i Linlo småbåtshamn, dit man svänger vid Linlovägen 92.

Glansbaggestigen: Glansbaggestigens parkeringsplats ligger i ändan av Soidentakavägen på Veikkola industriområde.

Delta i utmaningen med låg tröskel

Du kan delta i promenadutmaningen också i dina egna hemknutar. Har du gått runt motionsspåren i Jerikobacken, Veikkola, Masaby eller Gesterby? Har du klättrat uppför motionstrapporna i Jerikobacken eller Veikkola? Platsen spelar ingen roll, huvudsaken är att röra på sig!

Jerikobackens motionsspår och motionstrappor: Obbnäsvägen 22, Kyrkslätt.

Veikkola motionsspår och motionstrappor: Veikkola idrottspark, Eriksgårdsvägen 40, Kyrkslätt.

Masabys motionsspår: du kan ta dig till motionsspåret bland annat från ändorna av Båggården och Båggränden.

Gesterby motionsspår: du kommer till motionsspåret i Gesterby från flera olika håll, till exempel från Häststigen, Gesterbystigen, Gesterbybågen, Humaljärvistigen och ändan av Sagaborgsvägen.