Välj en sida

Kyrkslätts kommun uppdaterar under hösten 2023 sin kommunstrategi, och den förnyade strategin ska godkännas av kommunfullmäktige i januari 2024. Som en del av uppdateringsarbetet kallar kommunen representanterna för invånarföreningarna till en gemensam workshop för att diskutera utvecklingsbehoven och -prioriteringarna för de kommande åren.

Workshopen för invånarföreningarna ordnas 15.11 kl. 18–20 i Kyrkslättssalen i kommunhuset på adressen Ervastvägen 2. Vid workshopen utnyttjas olika par- och grupparbetsformer och den ordnas i samarbete med vår samarbetspartner MDI. 

Anmäl dig via denna blankett senast 3.11!

Vi skickar alla deltagare en bekräftelse över deltagandet samt en liten förhandsuppgift ungefär en vecka före workshopen.