Välj en sida

Kommittén som bereder rekryteringen av kommundirektör sammanträdde 19.4.2023. Utgående från de gjorda bedömningarna presenteras följande kandidater för fullmäktigegrupperna 2.5.2023: Jorma Haapanen, Virpi Sailas och Inka Tikkanen. Kommunfullmäktige väljer ny kommundirektör vid sitt sammanträde 8.5.2023.