Välj en sida

Det beslut om hälsosäker användning av utrymmen för kunder och allmänhet som är i kraft i Nyland upphör tisdagen den 15 mars. De allmänna hygienkraven hålls dock i kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger inte det beslut som är i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 15 mars och som förpliktar aktörerna som ansvarar för olika utrymmen att ordna verksamheten i utrymmena så att den smittrisk som närkontakterna utgör kan förebyggas. Från och med onsdagen den 16 mars finns det inte längre inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde några gällande restriktioner som myndigheten infört.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller allmänna hygienkrav är fortfarande i kraft i hela Finland. Den gäller utan särskilt myndighetsbeslut alla utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för kunder och deltagare och är i kraft till och med den 30 juni 2022. Restaurangerna förpliktas av en egen paragraf med motsvarande krav i lagen om smittsamma sjukdomar.

För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.