Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller för närvarande inte på att utvidga bestämmelserna om stängning av idrotts-, rekreations- och hobbylokalerna att omfatta hobbyverksamhet för barn och unga. Barn och unga som är födda 2003 och senare får alltså tills vidare fortsätta med ledda hobbyer i lokaler som annars förordnats vara stängda. I användningen av lokaler ska man fortfarande beakta hälsosäkerheten samt i kommunens lokaler de beslut om turer som gäller respektive lokaler för dessa målgrupper.

Läs det tidigare meddelandet 7.1.2022 av kommunen om coronabegränsningar.

Ytterligare information:

per e-post till tilavaraukset(at)kirkkonummi.fi