Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder beslut för lindring av coronarestriktionerna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet om stängning av lokalerna kommer enligt Regionförvaltningsverket att helt upphävas, och i fortsättningen skulle det vara tillåtet att inomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 50 personer, om deltagarna har en bestämd sittplats.

 Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer att på måndag 31.1.2022 publicera beslut genom vilka de aktuella coronarestriktionerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område avvecklas och lindras. Kyrkslätts kommun informerar på måndagen efter Regionförvaltningsverkets beslut närmare om sina åtgärder enligt Regionförvaltningsverkets beslut beträffande kommunens lokaler. Besluten träder i kraft tisdag 1.2.2022.

Stängningen av idrotts-, hobby- och rekreationslokalerna i Nyland upphävs, hälsosäkerheten ska ändå säkerställas

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer att helt upphäva beslutet som förpliktar till stängning av vissa lokaler som används för idrotts-, hobby- och rekreationsverksamhet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Från och med början av februari får alltså alla de lokaler som genom regionförvaltningsverkets beslut beordrats att hålla stängt öppnas för kunder och allmänheten.

Sammankomster inomhus för högst 50 personer får ordnas

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer också att lindra sammankomstbegränsningarna som gäller offentliga evenemang och allmänna sammankomster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Från och med början av februari skulle man få ordna offentliga evenemang eller allmänna sammankomster inomhus för högst 50 personer, om publiken eller deltagarna har bestämda sittplatser. Om inga sittplatser har bestämts skulle man inte få ordna några som helst sammankomster oavsett storlek.

Publikantalet i sammankomster utomhus har inte heller hittills begränsats genom regionförvaltningsverkets bestämmelse. Sammankomstbegränsningarna gäller bl.a. teater- och biografföreställningar, konserter, idrottsmatcher, om de har publik, och andra motsvarande evenemang som ordnas inomhus. Avsikten är att beslutet skrivs att vara i kraft 1–15.2.2022.

De aktörer som svarar för användningen av utrymmena eller arrangörerna kan förutsätta coronapass av kunderna eller deltagarna enligt samma principer som hittills, men pass kan för närvarande inte användas som alternativ till begränsningarna.