Välj en sida

I början av september 2013 öppnades Kyrkslätts första invånarpark, Släntgården, i Masaby. Så fick den öppna småbarnspedagogiken i kommunen sin början. 10-årsjubileumsveckan firades på Släntgården i början av september tillsammans med både familjer och olika aktörer och samarbetspartner.

Invånarparken Släntgårdens jubileumsvecka firades i parken på många olika sätt. Man dekorerade tårta tillsammans med familjerna, och i gymnastiksalen dansade man på småbarnsjammet och gjorde tricks på jubileumscirkusen. Kunderna och folket i parken gladdes också av besöket av konstpedagogen inom kommunens småbarnspedagogik med sånger med festtema samt besöket av läshundarna Nekku, Pätkis och Kiti.

Man samlades tillsammans med tidigare arbetskamrater och viktiga samarbetspartner för en bit jubileumstårta och för minnas tiden som gått och beundra det gemensamma konstverket som under årtiondet utvecklats på parkens vägg.

Läshundarna Nekku, Pätkis ja Kiti

Bild: Läshundarna Nekku, Pätkis ja Kiti

Att möta i vardagen och att göra tillsammans – att stöda familjernas välmående står i centrum för verksamheten

Under det senaste årtiondet har invånarparkens verksamhet utvecklats med iakttagande av miljöns och familjernas behov. Handledaren inom den öppna verksamheten Jaana Kukkonen, som arbetat på Släntgården ända sedan den grundades, minns att åren har fört med sig bland annat nya, trevliga samarbetsmönster med andra aktörer i området, vilket också har berikat verksamheten på ett bra sätt. Jaana nämner att det viktigaste i invånarparksarbetet är att möta kundfamiljer, att göra tillsammans och att stöda familjernas välmående i vardagen.

”Särskilt glädjande var att vi efter coronatiden åter kunde öppna dörrarna, möta familjer, växla några ord och så småningom återgå till normal verksamhet”, berättar Jaana.

Den öppna småbarnspedagogiken i alla de tre invånarparkerna i kommunen är mångsidig och stärker familjernas delaktighet. Utöver Släntgården finns också invånarparken Fyyri i centrum och invånarparken Veikkosvinden i Veikkola.

Verksamheten är riktad till familjer med småbarn, men i verksamheten deltar också många elever i årskurserna 1 och 2. Invånarparkerna är avgiftsfria mötesplatser dit barn och vuxna kan komma för att leka tillsammans, pyssla och träffa andra familjer utan förhandsanmälan, enligt egen tidtabell.

I invånarparken har familjerna också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation, växla några ord och få nya vänner och sällskap av jämlikar. Typiskt i invånarparkernas verksamhet är trygga möten, närvaro och växelverkan, som kan ge stöd för föräldraskapet i olika livssituationer. Invånarparkerna bjuder också på ledd mångsidig verksamhet som stöder målen i planen för småbarnspedagogik. I invånarparken är det lätt att träffa andra aktörer som arbetar med familjer så som rådgivningens familjehandledare och speciallärare inom småbarnspedagogik, som regelbundet besöker invånarparken. Småbarnspedagogikens egna kuratorer och psykologer besöker också invånarparken och erbjuder på så sätt kundfamiljerna sitt kunnande.

Under hösten lovas det trevliga och mångsidiga aktiviteter i invånarparkerna

Efter en livlig sommar i invånarparkerna har höstens verksamhet fått en bra start. Det lovas bland annat många olika slags temaveckor, intressanta gäster, naturutflykter och varierande verksamhet varje vecka. Principerna för en hållbar livsstil syns starkt i all verksamhet i invånarparkerna, och den gröna flaggan som vajar i varje park är ett tecken på detta. Invånarparkernas exemplariska arbete med miljöfostran tillsammans med barnfamiljerna har också belönats med årets Grön Flagg-hedersomnämnande.