Välj en sida

Kyrkslätts kommun ordnar en beredskapsövning lördag 3.9 som en del av Hembygdsövningen Säkerhet i Nyland 2022.  I övningen medverkar också Rädda Barnen rf:s verksamhet Barnvänlig plats. Barnvänlig plats är en internationell verksamhetsmodell för psykosocialt stöd för barn i kris- och störningssituationer.

Ta med ditt barn i åldern 2–17 år till övningen för att leka, spela och pyssla 3.9 kl. 10 framför skyddsrummet i Kyrkslätts centrum (Kyrkstallsvägen 6). På plats finns Rädda Barnens utbildade personal och frivilliga som leder lek och verksamhet för barnen enligt deras ålder. Barnet kan lämnas i lokalen utan vårdnadshavare. Lokalen är trygg och hinderslös.