Välj en sida

Världens största kabeltillverkare Prysmian Group investerar 100 miljoner euro för att öka produktionskapaciteten i sin fabrik i Pickala före år 2024.

 

Till Pickala förväntas investeringen föra med sig totalt 100–120 nya arbetsplatser inom produktion av produkter och uppgifter för sakkunniga med hög expertis.  Den kommande investeringen möjliggör en ökning av produktionsmängden av högspända 525 kilovolt DC-kablar och 400 kilovolt AC-kablar i fabriken i Pickala. 

– Det är glädjande att Kyrkslätt som företagsmiljö kan erbjuda Prysmian Group omständigheter som möjliggör dess tillväxt och utveckling. Kommunen upplever företagen som redan är verksamma inom dess område som en stor resurs som medför sysselsättning och välbefinnande för Kyrkslätt och dess invånare, säger kommundirektör Tarmo Aarnio.

– Att investeringen inriktas på just Prysmians fabrik i Pickala har förutsatt intensiv växelverkan mellan företaget och kommunen, vilken nu bär frukt. Kyrkslätts kommun tackar för förtroendet och hoppas att investeringarna kan inledas inom den planerade snabba tidtabellen, fortsätter Aarnio.

Prysmians investering svarar på den ökade efterfrågan på högspända jord- och havskablar som energiomvälvningen och den tillhörande teknologin har satt fart på.

– Det är fint att vi i fortsättningen starkt kan stöda moderniseringen av energinäten och utveckla följande generations överföringsnät i vårt nordeuropeiska närområde och på samma gång möjliggöra att området övergår till förnybar energi. Nordeuropa är föregångare i världen vad beträffar energiomvälvning och kolneutralitet och det är fint att vara med om att frigöra förnybara energiresurser för användning av områdets samhällen”, säger Prysmian Group Finlands landsdirektör Ferdinando Quartuccio. 

Avsikten är att före sommaren 2022 inleda utvidgningen av fabriken som hör samman med den nya investeringen.

Fotot: Prysmian Group