Välj en sida

I Kyrkslätt bjuds in aktörer inom konst- och kulturbranscherna samt turism och andra intresserade för att utveckla resepaket som ökar arbete och affärsverksamhet i Kyrkslätt. Alla är välkomna med att fundera hur Kyrkslätts mångsidiga utbud skulle särskilja sig från de andra, hur tjänsterna och upplevelserna skulle vara lätta att hitta och Kyrklätts välkändhet som ett intressant resemål i Södra Finland stärks.

I projektet Meno-paluu uudelle maalle utvecklas och produceras kulturorienterade och innovativa resepaket i Kyrkslätt och fem andra nyländska kommuners område med de lokala kultur- och konstbranscherna samt aktörerna inom turismbranschen. Resepaketen enligt hållbar utveckling ger området arbete och affärsverksamhet, när de lokala aktörerna producerar sådana i samarbete. Resultatet av projektprocessen är att konst- och kulturbranschen återupplivas och stärks som en del av det lokala ekosystemet. Projektet finansieras av Nylands förbund samt de deltagande kommunerna.

Projektet leds av Interkontti ry, och föreningen arbetar tillsammans med de lokala aktörerna och kommunen under hela projektprocessen. Under år 2021 har man utrett styrkor och möjligheter i Kyrkslätt. Som bäst identifierar och definierar man produkter och tjänster som baserar sig på hållbar utveckling, gemensamma värderingar samt lokalt kunnande och lokala resurser i en engagerande process tillsammans med den lokala gemenskapen. Under år 2022 utformar Interkontti ry produkterna och tjänsterna och låter dem testas av en växande lokal grupp aktörer. 

Nästa samverkan i Kyrkslätt bland de intresserade sker torsdag 27.1.2022 kl. 17–19 på distans på arbetsplattformen Howspace. Du kan anmäla dig här >>

Ytterligare information

Jaana Merenmies, Interkontti ry
jaana@interkontti.fi
040 846 5056

Kyrkslätts kommunutveckling
kuntakehitys@kirkkonummi.fi