Välj en sida

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) har våren 2023 startat ett projekt för förbättring av stamväg 51 på avsnittet Sunnanvik, Sjundeå – Munkkulla, Kyrkslätt. Syftet med projektet är att utveckla stamvägen och förbättra trafiksäkerheten och trafikens smidighet. De vägavsnitt som ska förbättras ligger i Sjundeå, Kyrkslätts och Ingå kommuners område.

Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) för projektet har blivit färdigt. Det är en arbetsplan för genomförandet av bedömningsarbetet och information om det. Kontaktmyndigheten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser inom NTM-centralen i Nyland, har lagt fram MKB-programmet med tillhörande kungörelse 16.10–14.11.2023 och de finns här (öppnas i ny flik).

Man kan lämna åsikter om MKB-programmet enligt kungörelsen ända till tisdag 14.11.2023. Dessutom presenteras MKB-programmet och projektet på öppna möten för allmänheten i oktober–november.

Öppna möten för allmänheten om MKB-programfasen:

Mer information om projektet på projektsidan: https://vayla.fi/sv/stamvag-51-sunnanvik-munkkulla (öppnas i ny flik).