Välj en sida

Valdagen i den andra omgången är 11.2.2024. På valdagen förrättas röstningen på röstningsområdena i Kyrkslätts kommun kl. 9.00–20.00. Den röstberättigades röstningsställe på valdagen framgår av det meddelande om rösträtt som har sänts hem. Röstningsområdenas röstningsställen i den andra omgången 11.2.2024 är:

Röstningsområdenas röstningsställen i den andra valomgången 11.2.2024 är:

Röstningsområde                 Röstningsställe                                     Röstningsställets adress
1. Lappböle                     Sjökulla skolaSjökullavägen 285
2. Veikkola   Veikkolan koulu Sportstigen 7
3. MasabyMasaby bibliotek Lingonbacka 7
4. GesterbyPapinmäen koulu    Vilhelmsbergsvägen 2
5. Kyrkby Huvudbiblioteket bibliotekshuset Fyyri Kyrktorget 1
6. Tolls Laajakallion kouluBredbergsvägen 4
7. KantvikKantvikin kouluToppstigen 2
8. SundsbergKartanonrannan kouluHerrgårdsgränden 1

– Varje finsk medborgare som senast 28.1.2024 fyller 18 år har rätt att rösta i presidentvalet. Presidentkandidaterna är uppställda i hela landet, så du kan rösta på vilken kandidat som helst. I presidentvalet röstar man om vem som sköter presidentens uppgifter de följande sex åren. Jag uppmuntrar var och en att använda sin rösträtt genom att endera rösta på förhand eller på den egentliga valdagen. För att demokratin ska förverkligas är det viktigt att valdeltagandet är på hög nivå också hos oss i Kyrkslätt, säger ordförande för centralvalnämnden Päivi Parviainen

Ytterligare information samt adresser och öppettider till röstningsställena hittar du på kommunens webbplats på adressen https://kyrkslatt.fi/val/

Förteckning över kandidaterna https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/sv/ehd_listat_kokomaa.html

Information om presidentval på olika språk https://vaalit.fi/sv/information-om-presidentval-pa-olika-sprak