Välj en sida

Kommundirektörens sista kaffestund för den här gången ordnades tisdag 23.4 i Kyrkslättssalen i kommunhuset. Kommundirektören presenterade den nya kommunstrategin och diskuterade aktuella frågor med kommuninvånarna. Den här gången talade man bland annat om utvecklingen av kommunen och målen för framtiden samt om sysselsättning och olika projekt.

– Jag vill tacka alla deltagare för väldigt givande möten. Nästa gång blir det kaffe på Kyrkslättsdagarna 2024, berättar kommundirektör Virpi Sailas.  

Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2024–2030 godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde 4.3.2024. Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål.

Kommunstrategin har under april presenterats på kommundirektörens kaffestunder som varit öppna för alla.

Tack till alla som deltagit i kommundirektörens kaffestunder i april för aktiva och inspirerande diskussioner. Vi fortsätter dialogen under kommande tillställningar.