Välj en sida

Planeringen av saneringen av Munkkullavägen mellan Munkgränden och Munkkullavägen 5 inleds. Planeringen gäller också Åvägen, Munkkulla bro och parkområdet mellan Munkkullavägen och Västerleden samt områdets kommunalteknik.

Ramboll Finland Oy har fungerat som konsult för objektet. Under våren och sommaren kommer det på området att utföras terrängmätningar och grundundersökningar. Syftet är att planeringen blir färdig våren 2024. Det egentliga gatubyggandet inleds tidigast hösten 2024.

Ytterligare information om projektet finns på kommunens webbplats. De som är intresserade av projektet kan också skicka e-post till adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun / kommunalteknikens investeringstjänster