Välj en sida

I norra ändan av Ervastvägen planeras parkeringsplatser längs gatan. Syftet är att anlägga parkeringsplatserna på samma sätt som de övriga gatuparkeringsplatserna på Ervastvägen.

Planeringskonsult för objektet är Sitowise Oy. Under hösten kommer man att utföra terrängmätningar. Syftet är att planeringen blir färdig i början av 2024.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Saara Koivumäki

projektingenjör

Kyrkslätts kommun / kommunalteknikens investeringstjänster

Ervastvägen