Välj en sida

På Impivaaraparkens område i Veikkola i Kyrkslätt planeras två parkeringsområden. Det mindre området kommer i anslutning till tennisplanerna, med infart från Impivaaravägen. Det större parkeringsområdet som betjänar församlingscentret och skolan placeras invid Sportstigen ovanför den tidigare sandsilons backe.

Finnish Consulting Group Oy fungerar som planeringskonsult för områdena.

På området kommer under våren att utföras terrängmätningar och jordmånsundersökningar som stöd för planeringen. Syftet är att planeringen blir färdig under 2023.

Ytterligare information om projektet finns på kommunens webbplats. De som är intresserade av projektet kan också skicka e-post till adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun / kommunalteknikens investeringstjänster