Välj en sida

Kyrkslätts och Vichtis kommuner ordnar evenemang med klimattema för lokala företagare och representanter för företag. Nästa klimatwebbinarium för företag är riktat till jordbrukare i Kyrkslätt, Vichtis och närområden. Klimatinfon för lantbruksföretagare ordnas 6.4 kl. 17–18.30.

Hållbart jordbruk är ett mer aktuellt tema än någonsin. På klimatinfon för lantbruksföretagare hör vi om lantbrukssektorns roll i stävjandet av klimatförändringen. Pionjärer och experter inom branschen har ordet.    

Ekoodlare och agronom vid stiftelsen Baltic Sea Action Group Eliisa Malin från Vichtis ger på webbinariet aktuell information om möjligheterna med regenerativt jordbruk. Malin är med i projektet Carbon Action, där man forskar i sätt att påskynda lagring av kol i åkermark.

Spannmålsodlare och boskapsfarmare Jari Eerola, som likaså idkar regenerativt jordbruk, talar på webbinariet om lönsamheten hav hållbart klimat ur ekonomiskt perspektiv. Eerola har räknat ut hur regenerativt jordbruk kan vara hållbart inte bara med tanke på klimatet och miljön utan också med tanke på lantbruksföretagarens ekonomi.

På webbinariet hör vi dessutom ett tal av SLC:s ombud Rikard Korkman om klimatvägkartan för lantbruket. Korkman kommenterar klimatvänlig matproduktion ur intressebevakarens synvinkel.

Webbinariet är avgiftsfritt, men för att delta måste man anmäla sig på förhand. Evenemanget ordnas som en del av Kyrkslätts och Vichtis kommuners klimatprojekt som finansieras av miljöministeriet. Anmälan till evenemanget och programmet finns i Kyrkslätts evenemangskalender.