Välj en sida

Om du har infektionssymtom och behöver bedömning av vårdbehovet är det viktigt att du först ringer till hälsocentralen där en skötare intervjuar dig och ger tilläggsanvisningar.

I Kyrkslätts hälsocentral hänvisas de infektionspatienter med symtom i andningsvägarna eller tarmarna som behöver bedömning av skötare eller läkare enligt en skild anvisning till hälsostationerna.

För att förhindra coronavirussmittor rekommenderar vi starkt att patienter över 12 år och deras ledsagare använder engångsmunskydd (kirurgiskt skydd för mun och näsa eller FFP-andningsskydd utan ventil) i hälsostationens alla lokaliteter och även i de övriga social- och hälsovårdsenheterna. Vi önskar att du bär munskyddet redan då du anländer till enheten.

Ring alltid i förväg

Det är alltid viktigt att först ringa till hälsostationen på numret 09 2968 3401 för att få anvisningar. Det är tidvis rusning till telefonnumret, men stanna hemma och vänta på att man ringer tillbaka till dig. Om du på grund av dina symtom inte kan vänta till följande vardag, får du anvisningar via Jourhjälpen på numret 116117 på vardagar från och med kl. 15.30 och under veckoslut och söckenhelger.