Välj en sida

Torsdag 4.4 bekantade man sig med Kyrkslätts kommuns nya strategi på kommundirektörens kaffe i Veikkolan koulu. Man förde livlig dialog särskilt om temana säkerhet, gemenskap och trivsamhet.

Kommundirektör Virpi Sailas frågade vilka frågor är viktiga särskilt i Veikkola i framtiden. I diskussionerna lyftes fram många viktiga teman, så som projektet Västbanan, lösningar kring hälsovård och boende för de äldre, utveckling av kollektivtrafiken och situationen med biblioteket.  

Tack, Veikkola! Kommundirektörens kaffe kokas nästa gång i Masaby 17.4. Mötet hålls i matsalen i Nissnikun koulu kl. 17–19.

Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2024–2030 godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde 4.3.2024. Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål.

Kommunstrategin presenteras och diskuteras på kommundirektörens kaffe, som är öppet för alla.

Du kan också, om du vill, skicka in frågor till kommundirektören på förhand här (sidan öppnas i en ny flik)

Kommande tillställningar:

17.4 kl. 17–19 Matsalen i Nissnikun koulu

23.4 kl. 17–19 Kommunhuset, Kyrkslättssalen

Bekanta dig med kommunstrategin på vår webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunstrategi/