Välj en sida

Det omfattande felet har börjat på morgonen 31.10.2022. Problemet utreds aktivt i samarbete med systemleverantören CGI. Problemet inverkar i stor utsträckning på hälsocentralens, rådgivningens och skolhälsovårdens tjänster, bland annat på återuppringningstjänsten. Vi beklagar dröjsmålen som förorsakats av felet.