Välj en sida

Meddelande 3

Trycklinjen från Veikkola avloppspumpverk gick sönder och orsakade ett avloppsvattenläckage 23.2. Läckaget upptäcktes och linjen reparerades 24.2. Avloppsvatten rann ut i bäcken mellan Lamminjärvi och Kalljärvi och hamnade i Kalljärvi. Den beräknade mängden läckage var cirka 670 kubikmeter.

Enligt vattendragsprov som togs i Kalljärvi 7.3 uppfyller kvaliteten på vattnet i sjön fortfarande inte kvalitetskraven för badvatten. I proven konstaterades bakterier från avföring.

Ett nytt prov tas i Kalljärvi måndag 14.3.2022. Information om provresultaten ges nästa gång torsdag 17.3.

Kyrkslätts vatten sanerar tryckavloppet som gått sönder i Veikkola. Saneringsplaneringen genomförs under året och den preliminära tidpunkten för genomförandet av saneringen är under år 2023.

Kyrkslätts Vatten beklagar de olägenheter som läckaget har orsakat.