Välj en sida

Meddelande 2

Trycklinjen från Veikkola avloppspumpverk gick sönder och orsakade ett avloppsvattenläckage 23.2. Läckaget upptäcktes och linjen reparerades 24.2. Avloppsvatten rann ut i bäcken mellan Lamminjärvi och Kalljärvi och hamnade i Kalljärvi. Den beräknade mängden läckage var cirka 670 kubikmeter.

Enligt vattendragsprov som togs i Kalljärvi 28.2 uppfyller inte vattnet i sjön kvalitetskraven för badvatten. I proven konstaterades bakterier från avföring.

Ett nytt prov tas i Kalljärvi måndag 7.3.2022. Information om provresultaten ges nästa gång onsdag 9.3.

Kyrkslätts Vatten beklagar de olägenheter som läckaget har orsakat.