Välj en sida

Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Företagare rf ordnade 5.9 en gemensam frukostträff i caféet Ervastiina i kommunhuset den nationella Företagardagen till ära. På träffen tackade kommundirektör Virpi Sailas företagarna för deras insats i kommunens livskraft, konkurrenskraft och tillväxt.

”Företagsamhet skapar arbetsplatser, främjar innovation och formar vår omgivning och vårt samhälle. Ni, företagare, är de som vågar anta utmaningar och skapa nytt. Företagsamhet är inte bara ekonomisk verksamhet, utan det handlar om byggande av gemenskap och samhällelig inverkan”, sade Sailas i sitt öppningstal.

Utöver kaffeserveringen och kommundirektörens tal hörde man flera inlägg av olika instanser. Kyrkslätts Företagares ordförande Janne Laitinen berättade om föreningens verksamhet och gemensamma evenemang. Dessutom önskade Nylands Företagares ordförande Mikko Ahtiainen alla företagare en riktigt god Företagardag.

Kommunens näringslivs- och marknadsföringskoordinator Katja Harri gick igenom aktuella ärenden i kommunen, så som förnyandet av webbsidorna och kommande evenemang. Också kommunens nya lokaldirektör Kari Toikka presenterade sig kort och berättade att han förväntar sig aktiv dialog.

Utöver inläggen gick Harri igenom resultaten av företagsenkäten som genomfördes i fjol. Utgående från företagsenkäten bad man deltagarna att diskutera och skriva upp sina tankar och förslag om vad företagarna önskar av kommunen. Det uppstod mycket diskussion och många tankar, och närvarande var cirka femtio deltagare.

Vi tackar alla deltagare!

Några av kommunens och Kyrkslätts Företagares kommande gemensamma evenemang för företagare:

– 28.9 kl. 8–9 Frukostträff för företagare i Veikkola 

– 10.10 kl. 10–14 Rekryfestivalen

– 25.10 kl. 16–20 Business Forum Kyrkslätt, med strategidisk!