Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 3.3 och behandlade bland annat två kommuninvånarinitiativ, godkände ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021 samt beslutade om ungdomstjänsternas projektbidrag och för sin del om verksamhetsberättelsen 2021 och dispositionsplanen 2022.

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2021

Ungdomsfullmäktige godkände verksamhetsberättelsen för år 2021 vid sitt sammanträde i januari 2022. Vid kvällens nämndmöte berättade ungdomsfullmäktiges representant Sandra Kari om ungdomsfullmäktiges verksamhet år 2021 och nämnden godkände verksamhetsberättelsen.

Kommuninvånarinitiativ: Lovlig plats för körning av tvåhjuliga motorfordon i Kyrkslätt

I oktober 2020 lämnades ett kommuninvånarinitiativ ”Kirkkonummelle luvallinen ajopaikka kaksipyöräisille moottoriajoneuvoille” (Lovlig plats för körning av tvåhjuliga motorfordon i Kyrkslätt) till kommunen. Vid sitt sammanträde behandlade bildnings- och fritidsnämnden ärendet och gav redogörelsen som sitt svar på kommuninvånarinitiativet.

I redogörelsen nämns bland annat att anläggandet av mopedrakan som föreslås i initiativet fordrar att man hittar ett lämpligt område och en aktiv instans, till exempel en förening, som skulle kunna sköta om övervakningen av säkerheten på mopedrakan som ska byggas. För tillfället har man inte kännedom om någondera.

Kommuninvånarinitiativ: Konstisbana till Kyrkslätt

Ett kommuninvånarinitiativ om byggande av en konstisbana har lämnats till kommunen i februari 2022. Bildnings- och fritidsnämnden behandlade också detta kommuninvånarinitiativ och gav redogörelsen som sitt svar på kommuninvånarinitiativet.

I redogörelsen konstateras att man i investeringsprogrammet för åren 2022–2026 som gäller idrotts- och rekreationsområden och som ingår som bilaga till budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för år 2023–2024 har förberett sig för att åren 2025–2026 planera och bygga en flyttbar konstisbana. För åren i fråga anvisas sammanlagt 750 000 euro för genomförandet av projektet.

Ungdomstjänsternas projektbidrag 2022 (1/2022)

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde bevilja Veikkolan Eräveikot ja Haltijat ry projektbidrag för lokala ungdomsföreningar.

År 2022 har sammanlagt 15 000 euro anvisats för ungdomstjänsternas projektbidrag, och man kunde söka bidrag året runt. Nämnden behandlar beviljande av ungdomstjänsternas projektbidrag flera gånger om året.

Bildnings- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2021 och godkännande av dispositionsplanen för ekonomin 2022

Nämnden godkände sitt områdes verksamhetsberättelse 2021 och sände den vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling. Dessutom godkände nämnden dispositionsplanen för ekonomin för år 2022.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Läs- och lovtider 2022–2023 för medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet i Kyrkslätt
  • Verksamhetsplaner 2022–2023 för medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet i Kyrkslätt
  • Klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022
  • Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022
  • Ungdoms- och idrottstjänsternas avgifter fr.o.m. 1.4.2022
  • Arrendeavtalet för Kantviks småbåtshamn
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden