Välj en sida

Under de senaste veckorna har det rikliga snöfallet och temperaturväxlingarna orsakat utmaningar för gatuunderhållet.

Is och snösörja har bildat vallar, guppar och gropar på gatorna. Smältvattnet har på sina ställen samlats i stora pölar, diken svämmar över på många ställenr, och vattnet rinner inte igenom frusna vägtrummor. Läget är utmanande och vi ber om tålamod och uppmanar till försiktighet.

Vi arbetar hela tiden för att situationen ska bli bättre.

Vinterunderhållet sköts enligt skötselklassificeringen. Skötselklasserna finns i Kyrkslätts kommuns karttjänst och på webbplatsen https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall. I karttjänsten kan man följa med vinterunderhållsåtgärderna på sin hemgata.

Det är rusning i underhållets responssystem och kansliets telefon. Vi kan inte personligen svara alla som lämnat respons, men vi försäkrar att alla meddelanden som lämnats via det elektroniska responssystemet beaktas.