Välj en sida

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR-TEMADAGEN SÖNDAG 7.8.2022 12–17, VÄLKOMMEN TILL RAGVALDS TRÄDGÅRD!

Ragvalds museiområde är ett traditionslandskap invid den gamla Kungsvägen, bara 1½ kilometer från Kyrkslätts centrum.  Vid museet finns en undervisningsträdgård med gamla nyttoväxter. I den gamla gårdsmiljön växer också ursprungliga perenner och träd.

På öppna trädgårdar-temadagen på Ragvalds är det en guidad rundtur i undervisningsträdgården varje heltimme kl. 12–16, guidningen sker på finska. Du kan på egen hand studera naturstigen och traditionslandskapet.

Temat på evenemangsdagen är klimatförändringens inverkan på trädgårdarna

Temat för de öppna trädgårdarna är i år klimatförändringens inverkan på trädgårdarna. I trädgården på Ragvalds odlas traditionella nytto- och prydnadsväxter. Bland de genetiskt mångsidiga lantarterna kan man kanske hitta hjälp då klimatförändringen framskrider och extrema väderfenomen ökar.

Trädgårdarnas betydelse som platser där pollinerare får näring och skydd kan också framhävas i framtiden då den kringliggande naturens mångfald minskar. De talrika blommande växterna på Ragvalds, såväl vid vägrenarna som i trädgården, häjlper också andra organismer att klara sig.

iNaturalist – rådgivning på Ragvalds gård kl. 12–14

På Ragvalds område har redan över 200 arter observerats. Uppgifter om artbeståndet på Ragvalds samlas i appen iNaturalist. iNaturalist är gemenskaplig tjänst för naturintresserade, med vilken du kan lära dig att identifiera arter i din omgivning genom att dokumentera dina observationer i form av bilder, video eller ljud. iNaturalist är kopplad till den av Finlands Artdatacenter upprätthållna Laji.fi -tjänsten, så din dokumentation av observationer kan hjälpa forskare att kartlägga förekomsten av arter i vårt land. Rådgivningen i användningen av appen sker på finska.

 

Ragvalds adress är Överbyvägen 140, Kyrkslätt Parkeringsområdet ligger norr om Överbyvägen, bakom ladugården. Den närmaste busshållplatsen heter Ravalsgränden.

Ta med egen matsäck och iaktta säkerhetsavstånden även på detta utomhusevenemang. Välkommen!

Mer information om Ragvalds: https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-sv-1  , www.eMuseo.fi/ragvaldswww.eMuseo.fi/kirkkonummitarinat .

Övriga trädgårdar som deltar i Öppna trädgårdar-temadagen finns på webbplatsen https://www.oppnatradgardar.fi/