Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde onsdag 2.2 och utsåg mottagarna av idrottstipendierna och utmärkelserna för år 2022 samt mottagaren av Olli Mäki-vandringspriset. 
 
Hannu Ruuth får Olli Mäki-vandringspokalen för ett år för långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt.  
  
Hannu Ruuth är grundare av Kirkkonummen Judoseura och har varit ordförande för föreningen i tiotals år. Hannu startade judoverksamheten i Kyrkslätt i början av 1980-talet, till en början underställd judoföreningen i Sjundeå, Keido-Kan, och när verksamheten utvidgades grundade han Kirkkonummen Judoseura år 1985. 
 
Judon har satt Kyrkslättsbor i rörelse i över 40 års tid, och under föreningens hela existens har Hannu aktivt medverkat som träningsledare, på talko och i föreningens förvaltning. Dessutom har Hannu fungerat som gradör i föreningen samt förbunds- och regiongradör i cirka tio år.  
  
Hannu står fortfarande på tatamimattan flera gånger i veckan och handleder barn och ungdomar och fungerar för närvarande som kassör för föreningen. Hannu Ruuth är alltid redo att hjälpa andra och lägga sig själv i blöt. Hannu är en omtyckt och lättillgänglig arbetsmyra som utöver enormt kunnande i judo också har kunnande i idrott och föreningsarbete.

Premierade

OLLI MÄKI-VANDRINGSPRISET: Hannu Ruuth, Kirkkonummen Judoseura ry 
  
ÅRETS IDROTTSFLICKA: Camilla Badermann, Golden Spirit ry 
Dessutom uppmärksammades: Tuuli Mörsky, Pakilan Voimistelijat ry och Veera Juvonen, Helsinki Athletics Cheerleaders ry 
  
ÅRETS IDROTTSPOJKE: Tatu Aaltonen, Lynx ry 
Dessutom uppmärksammades: Kaapo Tusa, Team HSDS ry och Kalle Hirvi, Viipurin Urheilijat ry 
  
ÅRETS UNGA IDROTTARE: Emil Iso-Markku, BMX Helsinki ry 
  
ÅRETS IDROTTSKVINNA: Emilia Kanerva, Kirkkonummen Judoseura ry 
  
ÅRETS IDROTTSMAN: Niklas Lindberg, Porkkalan ampujat ry 
  
ÅRETS HANDIKAPPIDROTTARE: Joona Kaukonen, Kirkkonummen Judoseura ry 
  
ÅRETS LAG: Kyrkslätt Idrottsförening r.f. A-flickornas lag 
  
ÅRETS TRÄNARE: Harri Antikainen, TanssiDans ry/Helsingin Luistelijat ry; Marcus Karell, Sjundeå Idrottsförening r.f., Janne Larjava, Kirkkonummen Urheilijat ry 
  
ÅRETS VUXENIDROTTARE: Heli Herlevi-Malila, Helsingin Kisa-Veikot ry 
  
ÅRETS MOTIONÄR: Petri Kanerva 
  
Bildnings- och fritidsnämnden gratulerar alla som tilldelats priser och utmärkelser. Prisutdelningen ordnas på Kyrkslätts kommunhus 9.3.2023 med start kl. 17.00. Till pristagarna skickas en separat inbjudan till prisutdelningen.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat

 • Bildnings- och fritidsnämndens utlåtande om Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för planering och genomförande av husbyggnadsprojekt som är under beredning
 • Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården år 2023
 • Dataskyddsbeskrivningar för serviceområdet för bildning
 • Grunder för beviljande av specialsimkort till Kyrkslätts simhall
 • Godkännande av bildnings- och fritidsnämndens dispositionsplan i budgeten för år 2023
 • Läs- och lovtider 2023-2024 för medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet i Kyrkslätt
 • Verksamhetsplaner 2023-2024 för medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet i Kyrkslätt
 • Delegering av bildnings- och fritidsnämndens befogenheter gällande personalärenden i kap. 8, 55 § i förvaltningsstadgan
 • Överföring av beslutanderätten gällande ärenden som man beslutar om med stöd av 5 kap. 18 § i förvaltningsstadgan, biblioteks- och kulturtjänsternas avgifter
 • Överföring av beslutandemakten gällande ärenden som man beslutar om med stöd av 8 kap. 54 § i förvaltningsstadgan, uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet
 • Bildnings- och fritidsnämndens övertagningsrätt och användning av den under perioden 2023-2025

Ytterligare information

Nämndens ordförande Kari Virtanen, tfn 040 570 7873 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden