Välj en sida

Vi vill påminna om att det inte ska finnas oljor och andra bränslen, lösningsmedel eller andra farliga ämnen i avloppet ens i små mängder.

Oljor och bränslen, luktolägenhet redan av små mängder

Det behövs bara en riktigt liten mängd olja och bränsle i avloppsvattnet för att orsaka luktolägenheter på avloppslinjen och i pumpverken.

Olja och bränslen får inte ledas till avloppet, utan ska samlas in på ett adekvat sätt och föras till insamlingsplatser för farligt avfall. Också trasor och andra tygbitar med rester av oljor eller bränslen ska förstöras på samma sätt.

Oljor och bränslen orsakar också problem för rengöringsprocessen i avloppspumpverken. Trasor och tygbitarleder i värsta fall stockningar, överströmningar och dyra rör- och pumpverksrenoveringar.

Granska din oljecistern regelbundet

Fastighetens oljecisterner för uppvärmning ska granskas med regelbundna intervaller så att läckage upptäcks i tid. På så sätt förhindrar man förorening av konstruktionerna eller oljeutsläpp i avloppet.

Du kastar väl inte något sådant i byttan som inte hör hemma där?

Då du håller farliga ämnen borta från avloppsnätet, minskar du belastningen på vattendrag och avloppsreningsverk. http://www.pytty.fi/gor-det-ratta-och-skydda-vattenmiljon/