Välj en sida

Novavax coronavaccin Nuvaxovid finns tillgängligt i kommunerna i HUS-området från och med vecka 10. Eftersom de som vill ha vaccinet antingen på grund av mRNA-vaccinets kontraindikation eller annan orsak är få, ges Novavax vaccin centraliserat endast vid vissa verksamhetsställen. Kyrkslättsbor har möjlighet att få coronavaccinet Nuvaxovid vid Esbos vaccinationsställe i Iso Omena.

Vaccinet rekommenderas för personer till vilka mRNA- eller adenovirusvektorvaccin inte kan ges. Vaccinet kan ges också till andra som fyllt 18 år som vill ha detta vaccinpreparat i stället för andra preparat. 

Till basvaccinationsserien hör 2 vaccineringar. Det rekommenderade dosintervallet är 6–12 veckor. En tredje dos av något annat vaccin ges 3–4 månader efter den andra dosen. Nuvaxovid-vaccinet ges tills vidare inte som tredje och fjärde dos förutom i undantagsfall.

Det finns inte nödvändigtvis genast tillräckligt med vaccin till alla villiga. Om det blir nödvändigt att prioritera vaccinets användning, är de som har det största behovet de som är helt ovaccinerade, 60 år fyllda och hör till medicinska riskgrupper. 

Nuvaxovid-vaccinet lämpar sig för nästan alla vuxna. Att man till exempel tidigare har insjuknat i en coronavirussjukdom hindrar inte att vaccinet ges. Vaccinet lämpar sig också för sådana som är gravida och sådana som ammar.

 

Om du vill ha Nuvaxovid-vaccinet:  

Boka tid till Esbos vaccinationsställe genom att lämna ett telefonmeddelande på numret 09 816 34800 (må–fr kl. 8–18).

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Vanliga frågor om Novavax vaccin