Välj en sida

Nylands förbund med samarbetspartner belönade mottagarna av Nyländskt företagspris 2024. Valen offentliggjordes tisdagen den 12 december vid landskapsfullmäktiges sammanträde i Helsingfors. Kirkkonummen Huolto Oy vann företagspris i kategorin för små och medelstora företag. De övriga prisbelönade var Romu Keinänen Oy i Esbo, som vann i kategorin för cirkulär ekonomi, och Parkly Oy i Helsingfors, som belönades i startup-kategorin.

Nylands förbund belönar årligen nyländska toppföretag, och pristagarna väljs utifrån inkomna förslag i olika kategorier. Med företagspriset vill man lyfta fram nyländska toppexperter och på så sätt öka uppskattningen av företagande. I år var prisets tema företagens ansvarighet och effektivitet. Enligt juryn anknyter temat starkt till alla de nu belönade företagen.

Vinnaren i kategorin för små och medelstora företag Kirkkonummen Huolto uppmuntrar invånarna till ansvarsfulla val

Vinnaren i kategorin för små och medelstora företag Kirkkonummen Huolto är ett serviceföretag inom fastighetsbranschen. Företaget ägs av sina kunder. Företaget, som snart fyller 50 år, erbjuder högklassig fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och städservice i Västra Nyland. Företaget är pionjär i cirkulär ekonomi inom sin bransch och uppmuntrar husbolagen och invånarna till mer ansvarsfulla lösningar från återvinning och sortering ända till energieffektiva val av anordningar och värmelösningar. 

– Kyrkslätts kommun gratulerar varmt årets små och medelstora företag 2023. Kirkkonummen Huolto är ett företag som verkligen bygger en hållbar framtid och som gör en fungerande och smidig vardag möjlig för många, berättar Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas.

Juryn övertygades förutom av den långa historian också av företagets vidsträckta nätverk och servicekedja där nya innovationer och verksamhetsmodeller hela tiden utvecklas och testas.

– Vi ser optimistiskt in i framtiden, för behovet av boendeservice ökar fortfarande kraftigt. Den byggda miljön med tillhörande service spelar en viktig roll när det gäller att bevara människors egendom och att erbjuda goda boendeförhållanden, säger Kirkkonummen Huoltos verkställande direktör Benjam Kukko.

Videopresentation: Nyländskt företagspris 2024, Kirkkonummen Huolto Oy