Välj en sida

Kyrkslätts kommun fick det av Nylands Företagare beviljade erkännandet Yrittäjälippu i Silver, som nu delades ut för första gången.

– Kyrkslätts kommun tackar Nylands Företagare för erkännandet Yrittäjälippu i Silver. Vi vill göra ett inflytelserikt arbete för att främja kommunens livskraft och har tillsammans med företagarna i Kyrkslätt avlagt ett gemensamt livskraftslöfte som ställer mål för företagsvänlighet, säger kommundirektör Virpi Sailas.

Med erkännandet Yrittäjälippu, som är i kraft två år, kan kommunen visa sig vara en bra plats för företagande, för beteckningen mäter kommunens företagsvänlighet i fyra kategorier: näringslivspolitik, kontakt, upphandling och företagarvänlighet.

– I Nyland vill kommunerna profilera sig som företagarvänliga orter, vilket är en fin sak. De tävlar om såväl investeringar som arbetstagare. Yrittäjälippu är en indikator för konkurrenskraft som skapats för kommunerna. Med den kan kommunen visa sin företagarvänlighet, vilken bedömts genom en opartisk granskning, berättar ordföranden för Nylands Företagare Mikko Ahtiainen.

Yrittäjälippu är ett erkännande som kommunen ansöker om genom självvärdering, och ett utvecklingsverktyg som styr diskussionen och aktörerna att fokusera på strategiskt korrekta åtgärder för att åstadkomma en företagarvänlig verksamhetsmiljö.