Välj en sida

Nylands förbund har utlyst ansökan om finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Nylands förbund stöder projekt som stärker innovationssamarbete mellan regionala aktörer och utvecklar nya tjänster som gagnar nylänningar eller främjar delaktighet samt förutredningsprojekt som genomför samma teman. Ansökningstiden löper ut den 13 mars.

Under denna ansökningsomgång betonas verkningsfulla projekt som omfattar hela Nyland och gagnar hela landskapet. Det vore bra att projekten omfattar aktörer från flera olika regioner. I förutredningsprojekt ska man sträva efter lösningar som skapar färdigheter för en permanent verksamhet eller större projekthelheter.

Medel på sammanlagt 2,2 miljoner euro delas ut. Stödbeloppet till ett projekt uppgår till 100 000–500 000 euro och stödbeloppet till förutredningsprojekt uppgår till 50 000–100 000 euro. Av de totala kostnaderna kan stödet utgöra högst 80 procent.

Stöd kan exempelvis sökas av närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer. Ansökan är öppen också för organisationer oberoende av deras bransch. Stödet får däremot inte beviljas för utveckling av ett enskilt företags affärsverksamhet eller för upprätthållande av projektgenomförarens verksamhet. Den sökande ska också själv delta i finansieringen, och till exempel kommun- eller företagsfinansiering kan utnyttjas som tillägg.

Mer information finns på Nylands förbunds webbplats.