Välj en sida

Vi har fått njuta av en solig och varm april och har börjat rikta tankarna till sommaren. Vinterns sandning putsas från gatorna och båtar sjösätts. Snart färgas landskapet av vårens skira grönska och Kyrkslätts fina natur slår ut i blom. Våren är en tid för förnyelse.

Kyrkslätts kommun har börjat förnya sin kommunstrategi under den här våren. Kommunstrategin är vårt gemensamma viljetillstånd som styr oss mot det som är viktigt för Kyrkslätt och dess invånare. Strategin definierar riktlinjerna och prioriteringarna för planeringen av kommunens verksamhet, utveckling och ekonomi. Vi önskar att kommunens invånare, fritidsinvånare, företag, organisationer och personal ger sina synpunkter och idéer som underlag för strategiarbetet. Vilka är våra viktigaste mål? Var har vi lyckats väl, vad borde utvecklas? Besvara gärna strategienkäten på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi!

Ett av våra mål har varit att utveckla kommunens centra. Det är ledsamt att kommunens affärscentrum har förfallit de senaste åren, och vi har fått mycket respons om det. Förnyandet av centrumet kommer i gång på riktigt då den nya detaljplanen för torgområdet förhoppningsvis godkänns inom kort. Det prisbelönta bibliotekshuset Fyyri och gymnasiernas och institutens gemensamma campusbyggnad som byggs invid St. Mikaels kyrkan kompletterar ytterligare tjänsterna i Kyrkslätts centrum.

 Rekreations- och närturismen har ökat de senaste åren, och i Kyrkslätt finns utmärkta möjligheter till sommarfirande för alla.  Kommunen vill trygga och främja barns och ungas välbefinnande i enlighet med utmärkelsen En barnvänlig kommun, som beviljas av UNICEF. I Kyrkslätt erbjuds mångsidiga sommarlovsaktiviteter för barn och unga: såväl kommunen som föreningar och organisationer ordnar olika slags idrotts-, konst-, teater- och naturverksamhet. Kolla vad annat är på gång i Kyrkslätt på adressen tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI. Välkommen på besök eller för att stanna!

Glad valborg och trevlig sommar yhdessä – tillsammans!

Anna-Kaisa Kauppinen
tf. kommundirektör