Välj en sida

Kyrkslätts nya välfärdscentral öppnade sina dörrar för kunderna idag för första gången, då en stor del av kommunens social- och hälsovårdstjänster flyttade sin verksamhet till splitternya lokaler i Åängen.

”Välfärdscentralen är en central del i förnyandet av servicenätet i Kyrkslätt bland annat i kedjan av byggandet av bibliotek och skolprojekt. Ibruktagandet av centralen på tröskeln till välfärdsreformen erbjuder våra invånare moderna ramar för social- och hälsovårdens tjänster. Det är fråga om en investering inte bara i kommuninvånarnas välbefinnande utan också i kommunens livskraft!” berättar Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.

Välfärdscentralen ersätter den på 80-talet byggda hälsostationen i centrum, som inte längre uppfyllde en modern kommuns behov. Byggandet av den nya välfärdscentralen började i januari 2020 med jordbyggnads- och grundläggningsarbeten. Den färdiga byggnaden överläts till kommunen 22.6.2022, varefter den har förberetts och inretts för social- och hälsovårdens behov. Personalens och kommuninvånarnas väntan nådde äntligen sitt slut när dörrarna till välfärdscentralen öppnades för kunder idag 1.12.2022 kl. 8.

 
Efterlängtad ny välfärdscentral

Vik. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto är glad över den nya välfärdscentralen: ”Det här är åratal av drömmar som gått i uppfyllelse i Kyrkslätt. I välfärdscentralen får kommuninvånaren nästan alla social- och hälsovårdstjänster på en plats.”

”Vi förbättrar den jämlika tillgången till tjänster, tjänsternas rättidighet och kontinuitet. Med hjälp av den nya välfärdscentralen, då tjänsterna finns under samma tak, stärker vi tjänsternas bredd och samverkan. Huset ger också möjlighet att använda helt nya digitala verktyg – både för kunderna och de anställda”, fortsätter Pekkarinen-Keto.

I en modern välfärdscentral underlättas personalens arbetsbörda till exempel genom automatisering. Ett konkret exempel på det här är anmälningsautomater med hjälp av vilka kunderna själva kan skriva in sig. Personalens belastning på mottagningarna minskar och det blir mer tid över för själva vårdarbetet och återhämtning.

Enligt specialsakkunnig Anne Hilander har förbättrandet av förhållandena för organisering av tjänsterna haft en viktig roll i projektet. ”Hälsovårdstjänsterna är från år till år de tjänster som kommuninvånarna anser att är bland de viktigaste. Därför är det viktigt att förhållandena för att producera tjänsterna förbättras enormt såväl ur kundernas som ur personalens perspektiv. Det är bra att arbeta i sunda och säkra lokaler – vi hoppas att vi också får nya arbetare med oss, då verksamhetsmodellerna så småningom etableras som en del av vardagen”, berättar Hilander.   

 
Lokaler som är mångsidiga och lätta att forma om

Projektet som ledde till byggandet av välfärdscentralen har visserligen börjat långt före grundstenen murades.  Anne Hilander har varit med i projektet sedan 2013, alltså i nästan tio års tid. Hon har hört till det team som gjort det kanske största jobbet ur användarens synvinkel; det har fungerat som representant för användarna, alltså funderat på hurdana lokaler som behövs för tjänsterna och hurdana särdrag tjänsternas karaktär behöver av lokalerna.

Enligt Hilander satte man i början upp flera ambitiösa mål för projektet. ”Byggnaden skulle bland annat vara omformbar, strömlinjeforma verksamhetssätten och kundprocesserna, använda sig av ny teknologi och samla tjänsterna under samma tak. Jag tycker vi har lyckats i flera frågor. Lokalerna är omformbara och i samma byggnad finns nästan 350 yrkespersoner inom social- och hälsovård som är redo att betjäna såväl invånare i Kyrkslätt som i närområdena”, berättare Hilander.

”Jag tycker att det särskilt fina i helheten är våningen för barn och familjer, eftersom den för sin del svarar på kraven i en barnvänlig kommun. Å andra sidan är det fint att vi erbjuder tjänster för kunder i alla åldrar, eftersom i byggnaden också finns Gubbelandet som är en verksamhetscentral för äldre, seniorinfo och hemvårdens tjänster”, fortsätter Hilander.

Välfärdscentralen betjänar på flera nivåer

Tjänster erbjuds i tre olika våningar med egna fokuspunkter. Tjänster som finns under samma tak för yrkespersoner inom olika social- och hälsovårdsområden närmare varandra då det blir enklare att bekanta sig med varandra och samarbeta. Det att tjänsterna dessutom finns på samma plats minskar fenomenet ”lucka till lucka” och det underlättar kundernas och patienternas tillgång till tjänsterna. Social- och hälsovårdsfrågor är många gånger sådana som kräver mångprofessionellt kunnande, så det är bara naturligt att samarbetet blir tätare.

På första våningen finns bland annat akutmottagningen där man fäst särskilt mycket uppmärksamhet vid säkerheten till exempel genom att ta hand om tillgängligheten. Förutom akutmottagningen finns på första våningen också till exempel ett laboratorium och caféet Kallbådan, som öppnar sina dörrar senare på våren.

Till tjänsterna på andra våningen hör olika mottagningar såsom munhälsovård, mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster och handikappservice. Sammanslagningen av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna har medfört fördelar i verksamheten. I de nya lokalerna finns också två väntrum, ett för berusade klienter och ett för dem som behöver lugn och trygghet. På rehabiliteringssidan är ergoterapin, fysioterapin, näringsterapin och diabetesvården alla på samma våning, så sektorövergripande samarbete blir lättare och kunden får omfattande stöd.

Den tredje våningen är den så kallade familjevåningen där alla tjänster som familjer behöver finns. Modernt utrustade rum är bland annat rådgivningen, talterapin, familjesocialarbetet och familjerådgivningen samt ergo- och fysioterapin för barn. Dessutom finns på våningen lekplatser, amningshörnor, möjligheter att värma mat, reglerbara skötbord, vagnparkering, förvaring för galonkläder och skötväskor samt mycket annat praktiskt.

 

Tidsbeställningen förblir densamma – nya system i årsskiftet
 

Verksamheten vid välfärdscentralen började idag kl. 8, men man har redan länge kunnat reservera tid till välfärdscentralens tjänster. Fram till slutet av år 2022 sker tidsbeställningen till olika tjänster på samma nummer som tidigare. Ansvaret för organisering av tjänsterna övergår 1.1.2023 från kommunen till Västra Nylands välfärdsområde, varefter också tidsbeställningen ändrar. Det kommer mer information om ändringarna i december.

Specialsakkunnig Anne Hilander väntar ivrigt på kommuninvånarnas reaktioner på välfärdscentralen. ”Det hur den här stora nya helheten tas emot såväl av invånare som av anställda återstår att se. Vi tror att det blir bra. Vi hoppas att välfärdscentralen blir en attraktionsfaktor bland många andra faktorer som inverkar på kommun och beslut för dem som överväger Kyrkslätt som bostadsort.”