Välj en sida

Byggandet på Kyrkslätts övergångsbro kräver passage över den elektrifierade järnvägen. Arbetet utförs som nattarbete 5–11.2.2024. Arbetena på järnvägen sker nattetid för att inte störa tågtrafiken. Arbetet kan orsaka buller.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar.

Ytterligare information ger vid behov:

Platschef Aino Maanselkä, 041 731 8291, aino.maanselka@kreate.fi