Välj en sida

Nationella veterandagens fest i Kyrkslätt 27.4.2023
”Sotiemme opetukset – Tulevaisuutemme turvaksi” – ”Lärdomar av våra krig – för vår framtida säkerhet”

I Kyrkslätt firas veterandagens fest torsdag 27.4.2023 enligt tradition. Festen börjar med kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 14.30. Sedan flyttar vi oss till torget, där gymnasiestuderandena lägger ned sin blomsterhälsning vid veteranstenen.

Festen i Mörnesalen i bibliotekshuset Fyyri börjar kl. 15.30 och tar ungefär en timme. Programmet börjar med en tvåspråkig andakt, där pastorer är Mikael Hultén och Johanna Tilus och kantor är Mari Sirén. Andakten avslutas med en tyst minut.

Unga artister på veteranfesten

Unga elever i musikinstitutet kommer även i år med sin musikhälsning på festen. Programmet börjar med den bekanta folkvisan Kotimaani ompi Suomi, som framförs av Linchi Hoang, violin, Bach Hoang, paino och Laura Airola, violin. Efter kommunens hälsning och kustbrigadens hälsning får vi höra Antonio Vivaldis konsert i a-moll del 3, som framförs av Linchi Hoang, violin och Mika Lilius, piano.

De ungas hälsning framförs i år av representanterna för Porkkalan lukios elevkår Eela Jutila och Joonatan Vuorensola. Sedan är det dags för M. Mozkowskis komposition Tarantella, som framförs av Bach Hoang, piano. Vi avslutar festen genom att tillsammans sjunga sången Vårt land, den ackompanjeras av Mika Lius.

I år är det ingen servering på festen. Caféet Messi i Fyyri är öppet, och festpubliken kan gå på kaffe på egen hand om de så önskar.

Den riksomfattande huvudfesten i Åbo

Den nationella veterandagens riksomfattande huvudfest ordnas år 2023 i Åbo med temat ”Sotiemme opetukset – Tulevaisuutemme turvaksi – Lärdomar av våra krig – för vår framtida säkerhet”. Dagens centrala mål är att ge veteranernas arv vidare till följande generationer.

”Krigen som Finland förde 1939–1945 lärde oss många saker om landets försvar. En av dem, och kanske den viktigaste med tanke på detta tema, var att aldrig vara ensam igen.
Nu är vi i ett brytningsskede där de lärdomarna, inklusive det som nämnts ovan, har fått oss att fatta långtgående försvarsbeslut för att trygga vår nations framtid.
Minnet och arvet från våra krig har alltså haft och har fortfarande stor betydelse när vår framtid utstakas.”

Åbo stad ordnar år 2023 den nationella veterandagens huvudfest 27.4 i Åbo mässcentrum. https://www.turku.fi/sv/nationella-veterandagen-2023

Vid sammanträdet för delegationen för krigsveteranärenden 12.4.2023 överlät delegationens ordförande Veikko Vanhamäki hedersmedaljerna, som tilldelats av Finlands Krigsveteranförbund, till kulturdirektör Maaret Eloranta samt Sari Suurjoki-Niemi, som ända till slutet av år 2022 verkat som sekreterare för delegationen för krigsveteranärenden i kommunen.

På bilden från vänster Maaret Eloranta, medlemmarna i delegationen för krigsveteranärenden Hannele Kauhanen, Sauli Råman, ordförande Veikko Vanhamäki, Sari Suurjoki-Niemi samt medlemmarna Henrik Nordell och Nils Wallenius. Foto: Antti Airaksinen