Välj en sida

Närflyttningar av fordon kommer vid behov att utföras måndag 18.12 fr.o.m. kl. 9.00 i Mytvägen

Fordonen kan bogseras till en annan plats för att vinterunderhållets materiel ska kunna utföra sitt arbete, dvs. ploga, sanda och/eller föra bort snö. Flyttningsuppmaningsskyltar om flyttningen sätts upp två dygn före flyttningarna. Fordonen flyttas till den närmaste möjliga platsen, vid gatan eller på parkeringsplats.

Det lönar sig att flytta fordonen före det! Fordonsägarna faktureras för kostnaderna för närflyttningarna.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Är bilen borta eller funderar du på någonting annat? Kontakta oss.

Respons och frågor via det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.