Välj en sida

 Parkeringsplatser och andra allmänna områden som ägs av kommunen har tagits och kommer vid behov att tas i bruk som närflyttningsplatser för deponering och lagring av snö.

Det kan vara utmanande att hitta närflyttningsplatser på gamla och tätt bebyggda områden. Det viktigaste att ta i beaktande när man väljer närflyttningsplatser är områdets användningsändamål och olägenheter på grund av smältning.

Användning av närflyttningsplatser för deponering av snö är ekonomiskt lönsammare och mer ekologiskt än transport av snö till koncentrerade mottagningsplatser.

Genom att använda närflyttningsplatser kan man minska kostnaderna för transport av snö.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi