Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 4.4 och finska nämnden för fostran och utbildning onsdag 5.4. Vid nämndernas möten beslutade man om elevplatserna i de svensk- och finskspråkiga grundskolorna läsåret 2023–2024.

Elevplatser i de svenskspråkiga grundskolorna

Svenska nämnden för fostran och utbildning slog fast de maximala elevantalen läsåret 2023–2024 inom årskurserna ett och sju inom den allmänna undervisningen skolvis, de centraliserade klasserna med särskilt stöd som ska bildas för årskurserna 1–9 och elevantalen för betonad undervisning för årskurs sju.

Det maximala antalet elever som anvisas årskurs ett inom den allmänna undervisningen baserar sig på förhandlingar med rektorerna. Undervisningsgrupperna har bildats områdesvis.

Noggrannare uppgifter och skolspecifika elevantal ingår i sammanträdeshandlingarna.

Elevplatser i finskspråkiga grundskolor

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade om det maximala antalet elever i årskurs ett och årskurs sju inom den allmänna undervisningen skolvis, om de centraliserade klasserna med särskilt stöd som ska bildas för årskurserna 1–9, om klasser för förberedande undervisning, om elevantalen för betonad undervisning för årskurs tre och sju samt om språkbadsklasserna i årskurs tre och sju.

Det maximala antalet elever som anvisas årskurs ett och årskurs sju inom den allmänna undervisningen i varje skola baserar sig på förhandlingar med rektorerna. I bildandet av undervisningsgrupperna har man strävat efter att grupperna ur synvinkeln för ordnande av ändamålsenlig undervisning är av lämplig storlek, ekonomiskt bildade och att skolans utrymmen har jämn användningsgrad. De skolvisa elevantalen överskrids därför inte för andra än de elevers del som behöver näskolsplats och som inte känts till då ärendet beretts och som inte ännu har en plats i sin närskola.

Noggrannare uppgifter och skolspecifika elevantal ingår i sammanträdeshandlingarna.

Ytterligare information:

  • Ordförande för svenska nämnden för fostran och utbildning, Linda Basilier, tfn 050 322 1790
  • Ordförande för finska nämnden för fostran och utbildning, Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
  • Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar, Finska nämnden för fostran och utbildning
Finska nämnden för fostran och utbildning

Sammanträdeshandlingar, Svenska nämnden för fostran och utbildning
Svenska nämnden för fostran och utbildning