Välj en sida

Nämnden för lokaltjänster sammanträdde 17.1 och behandlade nämndens dispositionsplan för ekonomin år 2024.

  • I samband med dispositionsplanen beslutade man också om reparationsprojekten, ombyggnadsprojekten på skolors och daghems gårdar och energieffektivitetsprojekten som under årets lopp ska genomföras med anslagen i reparationsprogrammet för byggnader. Under året utför man underhållsreparationer bl.a. i Nissnikun päiväkoti, Liinaharjan päiväkoti, Heikkilän koulu och Bobäcks skola. Gårdskonstruktioner och verksamheter förnyas i Kartanonrannan koulu, Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti.
  • Nämnden beslutade också om att ansluta sig till Hansel Ab:s dynamiska inköpssystem Laddningsstationer för elbilar 2022–2028. Arrangemanget utnyttjas då parkeringsplatser med över 20 bilplatser som hör till kommunens fastigheter som inte är i bostadsbruk enligt lagen ska förses med minst en laddningsplats.
  • Nämnden gav också sitt svar på fullmäktigemotionen om främjande av vegetarisk mat i skol- och daghemsbespisningen.

Sammanträdeshandlingarna: Länk till sammanträdets protokoll

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Noora Piili, tfn 040 579 1051

Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 414 0754