Välj en sida

Grundstenen till Fortums nya värmepumpanläggning murades 26.1.2024 vide den högtidliga ceremonin i Kolabacken, Kyrkslätt. Det är världens största projekt för tillvaratagande av spillvärme från datacentraler. Projektet, som är av betydelse både på lokal och på riksnivå, är ett steg mot ett kolneutralt Finland.

Grundstenen till värmepumpanläggningen murades i Kolabacken in i en värmeackumulator. Grundstenen murades av Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, Fortums verkställande direktör Markus Rauramo, Microsoft Finlands verkställande direktör Mervi Airaksinen, Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas samt den ansvariga arbetsledaren för Fortums projekt Kalle Virtala. I grundstenen murades också en tidskapsel dit man satte murarnas namnteckningar som skrivits i Majviks gästbok samt tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Länsiväylä.

I Kyrkslätt investerar man i framtiden och främjar innovationer och lösningar för grön omställning

– Ceremonin med murning av grundstenen startar Fortums och Microsofts gemensamma projekt i vår kommun. Fortum och Microsoft har länge varit föregångare inom energiteknologi och datateknik. Detta samarbete är ett konkret exempel på hur man i vår kommun investerar i framtiden samt främjar innovationer och lösningar för grön omställning. Projektet är alltså både ett teknologi- och ett miljöprojekt på samma gång, sade Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas på ceremonin.

– Projektet kommer med många betydande fördelar också för lokalsamhällena. Det skapar nya slags arbetsplatser och erbjuder ortsborna möjligheter till utbildning och ökning av kompetensen. Den gröna energin och de hållbara lösningarna som används i projektet framhäver vårt engagemang i miljövänlighet och klimatmålen. Vi är stolta över att vi kan erbjuda infrastruktur för detta projekt och på lång sikt stöda dess verksamhet. Detta är ett steg mot en smartare och mer hållbar framtid, fortsatte Sailas.

Kommundirektör Virpi Sailas.

Ett viktigt projekt mot ett kolneutralt Finland

Bygget av värmepumpanläggningen började i slutet av hösten 2023 i Kolabackens område, där Microsoft senare bygger en omfattande datacentral. Fortum bygger en värmepumpanläggning, ett fjärrvärmepumpverk, en värmeackumulator och två elpannor i Kolabacken. Tomtens areal är 20 000 kvadratmeter.

Efter att Microsofts datacentral blivit färdig återvinner värmepumpanläggningen CO2-fri spillvärme från datacentralen till fjärrvärme och producerar fjärrvärme också från luften utan att vara beroende av datacentralen. Syftet är att anläggningen till en början självständigt producerar fjärrvärme under uppvärmningsperioden 2025–2026.

Efter att de datacentraler som Microsoft planerat i Kyrkslätt och Esbo förväntas de successivt producera så mycket som 40 procent av den fjärrvärme som behövs i hela Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Det är ett projekt som är av betydelse både på lokal nivå och riksnivå på vägen mot ett kolneutralt Finland. Målet är en successiv CO2-utsläppsminskning på cirka 400 000 ton.

Mer information om värmeåtervinningsprojektet: https://youtu.be/pSfKbZ9KccM