Välj en sida

Fredag 8.4 stänger munhälsovårdens tidsbeställning undantagsvis redan kl. 14.00 (normalt kl. 15.00).

Detta beror på många akuta frånvaron bland personalen och kommunsektorns förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte.

Om du bedömer att du behöver akutvård inom munhälsovården efter kl. 14.00 ska du ringa till Parksjukhusets samjour, Stenbäcksgatan 11, Helsingfors:

Tidsbeställning tfn 09 471 71110

vardagskvällar                                   kl. 14.00–21.00

veckoslut och söckenhelger               kl.   8.00–21.00