Välj en sida

Motionstrapporna vid Veikkola idrottspark har nu blivit officiellt klara. Motionstrapporna har planerats så att man inte behövt utföra brytning. Stigningen är sammanlagt 20,5 meter. Det finns en räknare i trapporna, precis som i trapporna vid Jerikobacken. Vi väntar med spänning på att se hur många som använder trapporna! Det kommer också att placeras en skräpkorg och en infoskylt på området.

För underhållet av motionstrapporna svarar samhällstekniska underhållstjänsterna, kunnossapito@kirkkonummi.fi

Glada motionsstunder!

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster och samhällstekniska underhållstjänster